Archiv

Region

Období

Typ

Nalezeno 18 výsledků

Afghánistán. Mnichov. Já. - Má cesta za lepším životem

Hassan Ali Djan / Veronica Frenzel / Antikomplex, z.s.

Hassan Ali Djan je jedním z oněch mladých mužů,
kteří, jak se říká, do Evropy přicházejí za lepším
životem. Německo mu dalo šanci, aby takový život
skutečně začal žít - a on ji beze zbytku využil. Nejen
Hassan Ali Djan a jeho rodina, ale i svět jako takový je
díky tomu bohatší o jednoho šikovného elektrikáře i
pozoruhodného vypravěče.

 

 

Knihy

Pod jednou střechou

sedm německých a českých rodin, které spojuje dům, v němž jedni žili před poválečným vyhnáním a druzí v něm žijí dnes O výstavě Tisíce Čechů dnes žijí v takzvaných "domech po Němcích", v domech, jejichž majitelé a obyvatelé byli vyhnáni po osvobození v ro

Detail Výstavy

Zůstali tu s námi. Příběhy českých Němců

Johanna Lindner / Corinna Malecha / Antikomplex z.s.

Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech.

Knihy

Sudetské příběhy

Antikomplex z.s. / Lehrstuhl für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte, Universität Augsburg

Vyhnanci - starousedlíci - osídlenci

O vyhnání Němců ze Sudet i o poválečném osidlování se toho již napsalo nemálo. V této knize se ale poprvé "setkávají" dřívější i současní obyvatelé tohoto pohraničí. Vzpomínky vyhnanců, zůstavších starousedlíků i oslídlenců jsou svědectvím o hledání domova tváří v tvář nuceným i dobrovolným migracím 20. století. Úvodní historické studie pak doplňují podstatné souvislosti tohoto nejednoduchého tématu.

Knihy

Příběhy nucených cest - Pamětníci vypráví studentům z Plzně a Bremerhavenu

Tereza Vávrová, Wiebke Wittenberg, Christina Hegner, Antonín Kolář / Antikomplex z.s.

Ve výuce dějepisu je stále ještě běžnější učit velké politické dějiny, než se zabývat regionální historií. Vnímání dějin tak má jen málo společného s tím, co zažívali naši prarodiče, sousedé a známí… Toto zjištění stálo na počátku projektu Na cestě za příběhy, jehož výstupem je tato publikace zaměřující se na příběhy nuceně nasazených z Plzně a Bremerhavenu. Na otázku „Co se vlastně tenkrát dělo tady u nás?“ hledali místní studenti odpověď u pamětníků, z jejichž příběhů vyvstala pestrá mozaika cest, osudů a pohledů na dějiny. Tato kniha má inspirovat k vnímání dějin na lokální úrovni. Popsaná místa má trochu jinak přiblížit jejich návštěvníkům i obyvatelům: Aby je nehodnotili jen z dnešního historického a historizujícího pohledu, nýbrž aby zároveň VIDĚLI, jaké osobní, tragické i radostné příběhy a události jsou s nimi spjaty.

Knihu si u nás můžete zdarma stáhnout

Knihy

Zmizelé Sudety

Antikomplex z.s. a kolektiv autorů

Zajímají vás proměny krajiny a lidských sídel v českém pohraničí? Pak vám představujeme tu správnou knihu. Její základní osou je více než 300 dvojic fotografií, které zachycují stav dvanácti sudetských regionů před odsunem Němců a po něm. Zároveň se v knize prostřednictvím řady zasvěcených textů dozvíte mnohé o složitém budování pocitu domova v "kraji po Němcích", o přístupu k místní německé hmotné a duchovní kultuře, o experimentech komunistických vlád na "dobytém" území, o zániku starých tradic a vytváření nových nebo o současném růstu zájmu o "nevlastní" a dlouho tabuizovanou minulost.

Knihy

Rozděleni dějinami, spojeni vzpomínkami

Antikomplex z.s.

V severočeských Teplicích spolu až do roku 1945 žili Češi a Němci - dokud je dějiny nerozdělily. Tři pamětníci: Čech, Němec a syn Čecha a Němky vyprávějí a svých životních cestach, které je kdysi ve škole svedly dohromady, poté rozdělily na vyhnance a ty, kteří zůstali, a dnes - po převratu - zase spojily.

"Já bych si jenom přál, aby se takové rozhovory mezi Němci a Čechy vedly mnohem více. Aby nezůstávalo u ojedinělých případu. My bychom totiž chtěli vzájemné vztahy obou národů zase urovnat. Vždyt' my chceme vidět, že k sobě zase nacházejí cestu, že spolu lépe žijí. To má být smysl teto akce."

- Otto Kohlert

Knihy

Zmizelé Sudety

Putovní výstava srovnávacích fotodvojic

Detail Výstavy

Odchody a návraty. Vzpomínková kultura a životní přiběhy sudetských Němců v českých zeích a Bavorsku ve 20. století

Marita Krauss / Sarah Scholl-Schneider / Peter Fassl (eds.) / Antikomplex z.s.

Vzpomínky na život v Sudetech, na „odson“/“vyhnání“ po roce 1945, příchod do Bavorska a na dlouhý proces integrace.Studie pojednávají o tomto tématu z různých perspektiv a zachycují jedinečnou vzpomínkovou kulturu německých vyhnanců.

Jak dnes vysídlení Němci vzpomínají na svůj původní domov a jak těmito vzpomínkami zacházejí?

Jak se tyto vzpomínky mění a jak je prožívají následující generace? Na tyto a další otázky se kniha pokouší odpovědět. Odchody a návraty. V minulosti, součastnosti, v čase i prostoru.

Knihy

Spojování rozdělené minulosti

Československo v letech 1937 – 1948 - vzpomínky Čechů, Němců, Rakušanů a Slováků

Detail Výstavy

Bílá růže

o německém protinacistickém odboji a hnutí Bílá růže

Detail Výstavy

ROZDĚLENÉ VZPOMÍNKY. Soužití v Československu, nacistická okupace a vyhnání německy mluvícího obyvatelstva 1937–1948.

Georg Traska (Ed.)/ Antikomplex a Antikomplex.sk

V České republice, Rakousku a na Slovensku jsme vyzpovídali   několik desítek  pamětníků, kteří vyprávěli o nacistické okupaci Československa - o soužití zdejších národností a rozpadu tohoto společenství. Vyprávění jsme seskupili do několika příběhů tematicky a historicky, v nichž se střídají jazyky a perspektivy. Historie států a režimů se zrcadlí ve zkušenostech a vzpomínkách jednotlivých pamětníků. Hlavní perspektiva vyprávění je středoevropská a odkazuje na mnohé otázky současnosti.

Knihy

SEMINÁŘE "HRANIČNÍ PÁSMO"

Pořádáme semináře pro učitele, kteří se chtějí zapojit do vývoje vzdělávacích materiálů. Materiály pracují s hranými filmy na téma česko-německá hranice. Semináře se konají na česko-bavorské a česko-saské straně hranice.

Akce

Riehm 1936

Hůrka 2005

Detail

Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945 - 1960)

Matěj Spurný / Antikomplex z.s.

Kniha přináší nový pohled na počátky socialistické diktatury v Československu. Na příkladě vztahu k menšinovým skupinám autor přesvědčivě dokumentuje, jak poválečná touha po očistě společnosti a přístupnost násilným řešením otevřely cestu k diktatuře. Počátky státního socialismu tak v knize nejsou líčeny tradičně, jako mocenské vítězství jedné strany v únoru 1948 a import ze Sovětského svazu, ale především jako odpověď na poptávku velké části české společnosti.

Knihy

Foto dětí Sudety

Stanislav G. Pitaš reprezentuje významnou skupinu lidí, kteří v 70. a 80. letech hledali v odlehlých oblastech Sudet jakýsi azyl. Jak dokazuje jeho příběh, ne vždy ho tito lidé skutečně dokázali najít, ale mnoho z nich si tento kraj vlastně trochu neplánovaně zamilovalo a zůstali tu do dnešních dnů. V současnosti často tvoří elitu místní společnosti - možná aniž by se tak sami vnímali.

Detail

SEMINÁŘ "VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA"

Nabízíme akreditovaný seminář pro učitelky a učitele 1. a 2. stupně základních škol. Představíme Vám ucelenou metodiku zaměřenou na budování vztahu žáků k místu, kde žijí. Brno 10. 3. 2014, Ostrava 11. 3. 2014, Praha 17. 3. 2014

Učitelé 1. stupně

Otestujete si, jak se dá s metodikami pracovat. Sami si vyzkoušíte některé aktivity na vlastní kůži pod vedením autorů metodik. Dílna není zaměřená jen na pasivní prezentaci, cílem je aktivně porozumět, proč a jak jsou jednotlivé metodiky vystavěny. Dozvíte se, jak pracovat se žáky tak, aby se aktivně zapojovali do výuky.

Učitelé 2. stupně

Ukážeme Vám atraktivní osvědčené metody, jak žáky přivádět k poznávání svého vlastního regionu. Budou objevovat jeho příběhy, naučí se je zpracovat a předávat ostatním. Cílem je, aby žáci sami našli cestu k poznávání svého okolí a budovali si k němu vztah. Cílem je také ukázat, že zajímavá a efektivní výuka je možná i mimo prostory školy.
Seminář je vhodný zejména pro učitele dějepisu a příbuzných předmětů jako je výchova k demokratickému
občanství, český jazyk nebo zeměpis.

Akce

Oberkunreuth 1900

Horní Hraničná 2005

Detail